Biogasanlæg - arkitektur og landskab

15-04-2013

Biogasanlæg - arkitektur og landskab

Pjecen præsenterer hovedresultaterne af et projekt, hvor der var arbejdet på at bruge arkitektur bedst muligt til at håndtere den udfordring der ligger i at bygge disse relativt store tekniske anlæg i det åbne land med respekt for de landskabelige værdier. Med erfaringer fra syv pilotprojekter er der defineret otte anbefalinger i forhold til arkitektur for biogasanlæg.