Vejledningsnotat om planlovens regler ved opstilling af husstandsmøller

03-09-2012

På baggrund af spørgsmål fra vindmøllebranchen og Folketingets Miljøudvalg har Naturstyrelsen revideret styrelsens vejledningsnotat af 23. marts 2010 om information om myndighedskrav ved opstilling af mindre el-producerende vindmøller.

I notatet svares på spørgsmål, som vindmøllebranchen har stillet, og der vises et skema over plan-og godkendelsesprocessen.