Bæredygtige forstæder – 10 anbefalinger

01-09-2012

Tænketankens arbejde har afsæt i fire eksempelkommuner, som repræsenterer forstadsproblematikken i forskellige bystørrelser og forskellige landsdele.

Forstædernes Tænketank blev nedsat af Naturstyrelsen og Realdania i foråret 2011 og fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan efterkrigstidens forstadsområder kan udvikles og omdannes på en sådan måde, at de fremover kommer til at fungere mere bæredygtigt i både miljømæssig, social og økonomisk forstand. Tænketankens medlemmer er udpeget, så de repræsenterer forskellige fagligheder, institutioner og aktører, der er involveret i udviklingen og omdannelsen af de danske forstæder.