Sammenhængende landbrugsplanlægning

01-05-2012

Inspiration til kommunerne

Når kommuneplanerne skal revideres senest med udgangen af 2013, skal placeringen af hhv. fælles biogasanlæg og driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug indgå som nye planemner i de samlede planmæssige overvejelser.

Denne pjece har til hensigt i en kort og lettilgængelig form at beskrive dels formålet med de to nye planemner hver for sig, dels hvordan de kan indgå i en samlet landbrugsplanlægning i den forestående kommuneplanrevision. Desuden gennemgår pjecen, hvorledes kommunen er rustet til at gribe de nye planemner an med eksisterende viden og redskaber.