Opsætning af solfangere/solcelleanlæg

21-06-2012

Notat fra Naturstyrelsen om opsætning af solfangere/solcelleanlæg

Naturstyrelsen har modtaget en række henvendelser fra kommunerne med spørgsmål om opsætningen af solfangere/solcelleanlæg i forhold til lokalplanen, landzonebestemmelserne og Energistyrelsens "vejledende udtalelse om byggesagsbehandling ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg på henholdsvis terræn og bygning".

Der gøres opmærksom på, at styrelsen kun udtaler sig vejledende, og at det henhører under Natur- og Miljøklagenævnet at tage stilling til konkrete sager.