Byliv der betaler sig. 4 cases

01-06-2012

Eksempler på, hvorvidt og hvordan økonomiske beregninger kan udgøre en del af beslutningsgrundlaget.

Formålet med projektet er at synliggøre incitamenter for bylivsinvesteringer ved at kvalificere private developeres/investorers, udviklingsselskabers og kommuners beslutningsgrundlag i overvejelserne om investeringer i byliv.

Denne rapport giver nogle eksempler på, hvorvidt og hvordan økonomiske beregninger kan udgøre en del af beslutningsgrundlaget.

Formålet er mere præcist at undersøge hvordan økonomiske beregninger kan foretages og anvendes for fysiske, funktionelle og relationelle investeringer i byliv - en type investeringer, der sjældent er blevet økonomisk analyseret. Forskningsprojektet "Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet" (GEVIBB), som er gennemført parallelt med udarbejdelsen af denne rapport, ventes desuden at bidrage væsentligt med ny viden på dette felt.