Anvendelsen af 11 arealer i Fingerplanen 2007

01-06-2012

Rapport om de 11 arealer der er fastlagt i Fingerplan 2007 til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Naturstyrelsen (2012)