Regler og grænseværdier for vindmøllestøj

01-01-2012

Vindmøller er synlige i landskabet, og de er ikke lydløse. Derfor er det vigtigt, at vindmølleområder udpeges efter grundig planlægning og med stort hensyn til naboer og natur.

Et bredt flertal i Folketinget har sat ambitiøse mål for vindmøller i Danmark. Der er store fordele ved at investere i vindkraft både i forhold til økonomi, miljø og forsyningssikkerhed. Samtidig er der behov for en acceptabel beskyttelse af naboerne til vindmøller mod generende støj, og derfor er der fastsat bindende grænser for støjen fra vindmøller. I øjeblikket er der omkring 4500 vindmøller rundt om i landet.