Planloven i praksis

01-01-2012

Planloven i praksis er en publikation som giver et konkret overblik over, planloven.

I publikationen belyses det nærmere, hvordan planloven er i praksis. Publikationen giver et overblik over Danmark i tal, planlægningen for vores byområder og i det åbne land, retsbeskyttelse og klager, mm.