Hvorfor har Danmark vindenergi?

01-01-2012

Dette videnblad fortæller lidt om Danmarks vindmøller og vindenergiens udvikling.

I 2050 skal Danmark være uafhængig af fossile brændsler som kul, gas og olie. Det er der bred politisk enighed om, med opbakning fra store dele af erhvervslivet.