Brev til Danmarks Vindmølle forening vedrørende kommuneplanen

24-02-2012

Naturstyrelsens besvarelse af mail fra Danmarks Vindmølleforening

Mail ang. plandokumenter fra Skive og Mariager Fjord Kommuner