Planlægning for vindmøller - eksempler til inspiration

21-12-2012

Eksempelsamling til brug i den kommunale planlægning for vindmøller.

Vindmølleplanlægning har mange facetter og kræver hensyn både til naboer, natur og energiproduktion. Hvert vindmølleprojekt er særligt på sin måde, men der er ofte erfaringer, der kan anvendes fra andre projekter.

I dette hæfte er samlet en række erfaringer til inspiration, præsenteret i samarbejde med de involverede kommuner.

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må gengives med kildeangivelse.