Sammenhængende landbrugsplanlægning. Inspiration til kommunerne

12-04-2012

Inspiration til, hvordan placeringen af fælles biogasanlæg og driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug tænkes ind i kommuneplanerne.

Pjecen beskriver i en lettilgængelig form, hvordan planprocessen i kommunerne kan gribes an for en samlet landbrugsplanlægning ved hjælp af eksisterende redskaber.

Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen står bag pjecen, som også Statsforvaltningen Nordjylland og Naturstyrelsens biogassekretariat har bidraget til. KL og Landbrug & Fødevarer har bidraget med bemærkninger til pjecen.

Udgivet af Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen 2012. Må citeres med kildeangivelse.