Notat - Møderække med kommunerne om transportkorridorer

18-03-2011

Der blev fra kommunernes side fremført en række generelle problemstillinger i forhold til transportkorridorerne.

Folketinget har med forespørgselsdebatten d. 4. juni 2010 bedt miljøministeren om at nedsætte et hurtigtarbejdende udvalg med det formål at modernisere og præcisere fingerplanens arealreservationer til transportkorridorer i hoved-stadsområdet.

Som en del af udvalgets arbejde blev der afholdt en høring på Christiansborg tirsdag d. 9. november 2010. Til høringen blev kommunerne inviteret til en møderække for at fortælle nærmere om deres synspunkter i forhold til trans-portkorridorerne.

Der blev afholdt et sættemøde d. 21. januar 2011, hvor miljøministeren og transportministeren deltog. Der er efterfølgende gennemført 4 embedsmands-møder med 4-5 kommuner af gangen, hvor de mere tekniske forhold ude i kommunerne blev drøftet.