Oversigtskort – illustrationer af eventuelle justeringer af transportkorridoren

26-05-2011

Oversigtskort over justeringer af transportkorridoren

Kortene er foreløbige skitser, og områderne vil blive fastlagt mere præcist i forbindelse med den kommende revision af det gældende landsplandirektiv, Fingerplan 2007.