Dialogforum om turismeplanlægning

01-06-2011

Dialogforum har sat fokus på planlægningen for den kystnære turisme

Dialogforum har sat fokus på planlægningen for den kystnære turisme. Det handler om reglerne i planloven, om samspillet med andre love, om tendenser i turismen, om hvordan planlægningen kan bruges strategisk, og hvordan kommuner og aktører gennem arbejdet med sammenhængende turistpolitiske overvejelser kan skabe et solidt grundlag for udviklingen af turismen i et område.