Køberetsordningen

01-01-2011

Information fra Energinet.dk

Køberetsordningen giver dig mulighed for at købe ejerandele i et kommende vindmølleprojekt, hvis du bor i nærheden af det sted, hvor møllerne skal opstilles, eller blot inden for samme kommune.