Borgernes retssikkerhed - beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer

01-01-2011

Oplæg om det offentliges forpligtelser i forhold til borgernes retssikkerhed og ejendomsret ved planlægning af transportkorridorer.

Søren H. Mørup (2011)