Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2011

01-12-2011

Redegørelse om planlægning for detailhandelsstrukturen der sætter fokus på reglerne i planloven, på kommunernes planlægning og på detailhandelsstrukturen i dag.

Med redegørelsen er det ambitionen at skabe et grundlag for at kunne vurdere, om de regler, som gælder i dag, understøtter de intentioner, som Folketinget har haft ved vedtagelsen af reglerne.

Forud for udarbejdelsen af denne redegørelse har COWI på vegne af Naturstyrelsen gennemført undersøgelser af kommunernes planlægning for detailhandelsstrukturen i en række byer og på Fyn. COWI har endvidere gennemgået detailhandelstemaet i alle kommuneplaner og gennemført interviews med embedsmænd i en række kommuner om detailhandelsplanlægningen. Naturstyrelsen har undersøgt detailhandelsstrukturen i dag. Materialet danner baggrund for en vurdering af kommunernes planlægning i forhold til formålet med planlovens bestemmelser om detailhandelsplanlægning.