Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

01-04-2011

Vindmølleindustrien har behov for testpladser til op til 10 prototypemøller frem til 2020

Planlægningsarbejdet er en del af den helhedsløsning for placering af testpladser for vindmøller, som blev indgået af regeringspartierne, Socialdemokraterne, Socialistisk

Folkeparti og Dansk Folkeparti om placeringen af det nationale testcenter for vindmøller i Østerildd. 28. maj 2010.

En tværministeriel arbejdsgruppe har identificeret 7 potentielt egnede arealer til prototypemøller.

Forligskredsen bag aftalen om Østerild Testcenter har lagt til grund, at den videre planlægning vedrørende arealerne følger de almindelige principper i den kommunale planlægning. Arealerne vil derfor indgå i den generelle kommunale planlægning for vindmøller.