Kommunernes hjemmel til at lave ”særregler” i kommune- og lokalplanlægningen

11-04-2011

Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse af 15. februar og 1. marts 2011 beskrevet, hvordan de oplever problemerne med kommunernes praksis i vindmølleplanlægningen.

Vindmølleindustrien og debatten i pressen giver flere eksempler på, hvad der kan opfattes som kommunale særregler.