Idekatalog: Til strukturbillede - Byudvikling og infrastruktur i Region Sjælland

01-03-2010

Idekataloget skal inspirere til at omsætte strukturbilledets intentioner til virkelighed.

By- og Landskabsstyrelsen (2010)