Redegørelse om ”Arealanvendelsen på danske havne”

01-05-2010

Redegørelse om den igangvæ-rende udvikling af og på havnene.

Redegørelsen rummer initiativer, der har til formål at sikre, at havnens funktion som transport- og erhvervsknudepunkt kan bevares og udvikles i et fornuftigt samspil med den omgivende bys udvik-ling. Hans