Landsplanredegørelse 2010

01-01-2010

Miljøminister Karen Ellemann har udsendt Landsplanredegørelse 2010

Udviklingsbetingelserne er meget forskellige i rundt omkring i Danmark. Derfor sætter landsplanredegørelsen fokus på de forskellige geografiske områder og deres tilsvarende forskellige planlægningsmæssige udfordringer.

Landsplanredegørelsen indeholder de principper og prioriteringer, som regeringen mener, at kommunerne skal planlægge efter. Landsplanredegørelsen skal ses i sammenhæng med regeringens væsentlige politiske initiativer som det regionalpolitiske udspil "Danmark i Balance i en Global Verden" og regeringens aftaler om En grøn transportpolitik og `Grøn Vækst¿.