Landsplandirektiv om krydstogtterminal ved Københavns Nordhavn

01-01-2010

Landsplandirektivet fra 2010 åbnede mulighed for, at det eksisterende anløb af krydstogtskibe ved Sundmolen i Indre Nordhavn kunne flyttes til Kronløbet i Ydre Nordhavn.