Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Region Midtjylland, Region Sjælland og Bornholm

01-01-2010

Landsplandirektivet fra 2010 åbner mulighed for udlæg af nye sommerhusgrunde i specifikke områder i kystnærhedszonen i Holstebro, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Skive, Viborg, Guldborgsund, Kalundborg, Slagelse og Vordingborg kommuner, og Borholms Regionskommune.