Inspiration til planlægning i kystnærhedszonen. Eksempelsamling

01-12-2010

Denne publikation viser eksempler på gennemført planlægning for forskellige typer byer og anlæg i forskellige kystområder.

Derudover er det publikationens formål at vejlede om regelgrundlaget og give inspiration til den kommunale planlægning i kystnærhedszonen.

Miljøministeriet 2010
Publikationen kan citeres med kildeangivelse.