Afstandskrav mellem vindmøller og veje og jernbaner

20-12-2010

Rapport med anbefalinger til kommunernes placering af nye vindmøller.

En arbejdsgruppe med deltagere fra Miljøministeriet, Energiministeriet og Transportministeriet har belyst mulighederne og er fremkommet med en række anbefalinger i en særlig rapport, som efterfølgende er blevet officielt gældende bl.a. for kommunernes planlægning for vindmøller.