Strukturbillede 2030 – Byudvikling og infrastruktur i Region Sjælland

24-08-2010

Belysning af hvordan de 17 kommuner i Region Sjælland kan fastholde en positiv udvikling.

By- og Landskabsstyrelsen (2010)