Vejledning om lokalplanlægning for boligområder

01-09-2009

Eksempelsamlingen indeholder en række eksempler på formulering af lokalplanbestemmelser.

Eksempelsamlingen handler hovedsageligt om boligområder, men mange formuleringer kan også bruges som inspiration ved udarbejdelse af lokalplaner for andre anvendelsesformål.

Eksempelsamlingen har primært til formål at kunne bruges af planlæggerne, der udarbejder lokalplaner, men den vil også kunne anvendes af andre, som ønsker at sætte sig ind i, hvad der kan reguleres i en lokalplan.