Havne i bølgegang

01-10-2009

En undersøgelse af Danske havnes udvikling og omdannelse

Denne undersøgelse er udarbejdet af NIRAS Konsulenterne for By- og Landskabsstyrelsen i maj-juni 2009.

Konklusioner og anbefalinger i rapporten er alene NIRAS Konsulenternes.

Formålet med undersøgelsen har været at skabe et nationalt overblik over den aktuelle arealanvendelse på havnene, herunder om der generelt er tale om et skifte fra, at havnen benyttes til erhvervsmæssige formål til at den benyttes til andre byformål.

Ligeledes har undersøgelsen haft til formål at skabe et indblik i, hvorvidt kommunerne generelt arbejder med langsigtede planer om at omdanne havnene til bymæssig bebyggelse.

Herudover har undersøgelsen haft til formål at identificere og beskrive mulige interessemodsætninger på danske havnearealer opstået i forbindelse med havneomdannelser.

Endelig har undersøgelsen haft til formål at pege på behov for statslige initiativer på området.