Analyse af byggeri i det åbne land i hovedstadsområdet

01-05-2009

Analyse der belyser urbaniseringstendenser gennem nybyggeri i det åbne land og i de grønne kiler i hovedstadsområdet. Fokus er på nybyggeri, som ikke har umiddelbar tilknytning til landbruget, men til bymæssige funktioner.

Miljøministeriet (2009)