Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

01-06-2009

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse er en udmøntning af Fingerplan 2007

Fingerplanen 2007, § 16, stk. 2, foreskriver, at miljøministeren skal fastlægge den endelige afgrænsning af Hjortespringkilens forlængelse over Flyvestation Værløse og den endelige ramme for indpasning af fritidsaktiviteter på ejendommen.

Landsplandirektivet er den overordnede ramme for Furesø kommunes planlægning af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse.

Landsplandirektivet om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse består af 4 dele:

- Redegørelse

- Regler

- Bemærkninger til regler

- Kortbilag