Ændring af praksis efter sommerhusloven og planlovens landzonebestemmelser (ferieboliger på landbrugsejendomme)

31-07-2009

Praksis ændres således at der er givet tilladelse til indretning og udlejning af op til 10 ferieboliger i overflødiggjorte driftsbygninger på en nuværende eller tidligere landbrugsejendom betinget af ejers bopæl på ejendommen.

Denne praksis skal ændres på grund af en dom fra EF-domstolen, se vedlagte orientering af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg af 6. juli 2009.  Samtidig er det muligt at imødekomme ejernes ønsker om også at indrette ferieboliger og værelser i overflødiggjorte stuehuse.

Praksisændringen træder i kraft ved offentliggørelse og offentliggøres på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside, samt ved dette brev.