Ændring af praksis efter sommerhusloven og planlovens landzonebestemmelser (ferieboliger på landbrugsejendomme)

31-07-2009

Denne praksis skal ændres på grund af en dom fra EF-domstolen

Praksis ændres således, at der efter sommerhusloven og efter landzonebestemmelserne i planloven fremover kan gives tilladelse til udlejning af op til 10 ferieboliger pr. nuværende eller tidligere landbrugsejendom i overflødiggjorte driftsbygninger, herunder også stuehuse uden krav om bopælspligt.