Landsplandirektiv om genanvendelse af Auderødlejren

01-01-2009

Landsplandirektivet fra 2009 sikrede, at Auderødlejren genanvendes i overensstemmelse med Fingerplanen og i respekt for naturen og landskabet på Arrenæs.