Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

01-01-2009

Landsplandirektivet fra 2009 afgrænser den grønne kile gennem Flyvestation Værløse og fastlægger rammer for anvendelsen af området.