Landsplandirektiv om genanvendelse af Auderødlejren

01-12-2009

Auderødlejren ligger i Fingerplanens område udenfor Fingerbyen i "Det øvrige hovedstadsområde".

Auderødlejren ligger i "Det øvrige hovedstadsområde" i Landsplandirektivet Fingerplan 2007, der fastlægger de overordnede regler for kommunernes planlægning i hovedstadsområdet. En genanvendelse af de mange bygninger i lejren forudsætter, at miljøministeren udsteder supplerende regler i et nyt landsplandirektiv.

Dette landsplandirektiv udgør den overordnede ramme for Halsnæs Kommunes mere detaljerede planlægning af området.

Cirkulære om Landsplandirektiv om genanvendelse af Auderødlejren består af 4 dele:

• Redegørelse

• Regler

• Bemærkninger til regler

• Kortbilag