Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

31-10-2008

Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet

Miljøministeren har den 31. oktober 2008 underskrevet og vedtaget landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.

Landsplandirektivet fastsætter regler for bymidter, bydelscentre og aflastningsområder, herunder bymidter og aflastningsområder hvori der kan etableres udvalgsvarebutikker over 2.000 m2.