Hovedstadsområdets grønne, rekreative landskaber, deres støjpåvirkning og tilgængelighed

01-01-2008

Analyse som kortlægger, hvor de rekreative områder er. Herunder hvordan de påvirkes af støj og hvor god adgang, der er fra byen til de rekreative områder.

LIFE og Naturstyrelsen (2008)