Store vindmøller i det åbne land

01-01-2007

En vurdering af de landskabelige konsekvenser

Denne rapport er en del af det samlede arbejde under regeringens Udvalg om planlægning af vindmøller på land og har til formål at undersøge de problemstillinger, der har betydning for de landskabelige konsekvenser og anbefalinger.