Landsplandirektiv for 5 sommerhusområder på Lolland, Femø og Fejø

11-01-2007

Landsplandirektiv for nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø

Miljøminister Connie Hedegaard udsendte den 11. januar 2007 et landsplandirektiv for nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø. Landsplandirektivet åbner mulighed for, at kommunerne kan lokalplanlægge for nye sommerhusgrunde, som er fordelt på 2 områder i det sydvestlige Lolland, 2 mindre områder på Femø og 1 område på Fejø.

Udgivet 2007