Landsplandirektiv for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland

01-01-2007

Landsplandirektivet fra 2007 giver mulighed for overførsel af nye sommerhusområder i specifikke områder i kystnærhedszonen i Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Esbjerg Kommune.