Rapport fra regeringens planlægningsudvalg for vindmøller på land

02-02-2007

Regeringen har den 19. januar 2007 fremlagt regeringens langsigtede energiudspil

Det er visionen, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler - kul, olie og naturgas og i stedet anvende vedvarende energi.