Landsplandirektiv for 11 sommerhusområder i Sønderjylland

30-04-2007

Landsplandirektiv for nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Sønderjylland

Miljøminister Connie Hedegaard udsendte den 30. april 2007 landsplandirektiv for nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Sønderjylland.

Landsplandirektivet åbner mulighed for, at kommunerne kan lokalplanlægge for 460 nye sommerhusgrunde, fordelt på 11 områder.

Udgivet 2007.
Må citeres med kildeangivelse.