Notat om danske campingpladser og deres placering i forhold til værdifulde landskaber

01-10-2006

By og landskabsstyrelsen har gennemført en registrering af samtlige 565 campingpladsers placering

Registreringen af campingpladsernes placering er i forhold til, hvorvidt de er beliggende henholdsvis inden for eller uden for særlig værdifulde landskaber, som defineret og udpeget i regionplanerne fra 2005.