Placering af danske campingpladser i forhold til kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinien

01-08-2006

Dette notat beskriver en registrering af danske campingpladsers geografiske placering og udstrækning.

Registreringen danner baggrund for en analyse af, hvordan campingpladserne er placeret i forhold til henholdsvis 3 km kystnærhedszonen og 300 m strandbeskyttelseslinien.