Redegørelse til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg om Lov om kolonihaver

08-11-2004

Notat - Om Lov om kolonihaver

Miljø- og energiministeren fremsatte derfor den 28. marts 2000 forslag til lov om kolonihaver, der sammen med det samtidig fremsatte forslag om ændring af planloven og jordkøbsloven havde til formål at sikre, at kolonihaveområderne fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden.

Lovforslaget blev med enkelte ændringer og uddybninger vedtaget af Folketinget den 1. juni 2001. Formålet med loven blev opretholdt uændret.