Note 50. Københavns skitse til en generalplan 1954 - holder planlægningen 50 år efter

01-01-2004

I forbindelse med at Københavns skitse fylder 50 år, undersøges det, hvilken betydning skitsen har haft for planlægning.

Dansk Byplanlaboratorium (2004)