Anvendelse af sommerhuse – nyeste domme og seneste ”lovovervågningsredegørelse”.

07-03-2003

En bolig i et sommerhusområde må i henhold til planlovens § 40 ikke anvendes til overnatning i vinterhalvåret, bortset fra kortvarige ferieop-hold m.v.

Man kan konkluderende sige, at den lovlige anvendelse af sommerhuse i vinterhalvåret på baggrund af domspraksis højest kan udgøre et sted mellem 7-8 uger og 13 uger.

De enkelte kortvarige ferieophold af op til 3-4 ugers varighed skal være afbrudt af et interval af en vis varighed, formentlig mindst en uge. Højesteret har fastslået, at kontinuerlig anvendelse af et sommerhus i 9½ uge eller mere er i strid med planlovens § 40.